نیاتک، دپارتمان مجازی IT شما

۰۲۱ - ۲۶۷۱۲۱۹۴ - ۲۶۷۲۰۱۶۱

راهکارهای وایرلس:

داخلی و خارجی  (indoor and outdoor)

آیا به پشتیبانی تیم های داخل پروژه ای خود و یا مدیریت نیروهای راه دور خود نیاز دارید؟

امروزه روند موفق کسب و کارها در قابلیت اتصال به شبکه در هر مکان و زمانی و توانایی نیروهای کاری به انجام کارها در خارج از محل کار معنا میشود.

اهمیتی ندارد که مجموعه شما چه تعداد نیروی کار و یا سیستمهای کامپیوتری دارد، مهندسین  با تجربه بخش وایرلس ما با راهکارهای تخصصی خود به شما در روند فعالیت‌های سازمانیتان کمک خواهند کرد. به عنوان همکار فنی شما در این زمینه ما تمرکز خود را بر روی ایمن کردن بستر شبکه تان میگذاریم. تمامی سیستم‌های وایرلسی که ما طراحی و اجرا میکنیم دارای امنیت، Backup و Redundancy می باشد.

ما به شما طراحی، اجرا، سرویس و نگهداری سیستم‌های وایرلس داخلی و خارجی را پیشنهاد میکنیم.

شبکه‌های وایرلس داخلی (indoor)

 • طراحی و اجرا
 • راهکارهای اجرای مستقل (Stand-alone) و برمبنای کنترولر (Controller-Based)
 • دسترسی برای میهمانان (Guest access)
 • پرتال های هات اسپات (Hotspot portal)
 • 802.1x authentication with SSL certificates
 • Vlan و IP engineering

شبکه‌های وایرلس خارجی (Outdoor)

 • طراحی و اجرا
 • نقطه به نقطه (Point-to-point)
 • نقطه به چند نقطهpoint-to-multipoint
 • زیرساخت راه دور (با استفاده از پنل های خورشیدی)
 • انتخاب تکنولوژی و فروشنده

نیاتک به روش طراحی خاص خود عمل میکند

 • امکان سنجی (Feasibility Study)
 • طراحی (Design)
 • اجرا (Implementation)
 • سرویس و نگهداری (Maintenance & Management)