نیاتک، دپارتمان مجازی IT شما

۰۲۱ - ۲۶۷۱۲۱۹۴ - ۲۶۷۲۰۱۶۱

بسته های مدیریت شده IT تنها چیزیست که به آن نیاز دارید

ما میدانیم که چقدر برای کسب و کارها، توانایی دسترسی به اطلاعات، شبکه و سیستم هایشان حیاتی است.

به همین خاطر ما بسته های مدیریت شده را در ۳ سطح و به صورت ساعتی و یا قرارداد های پروژه ای و مشاوره ای ارائه میدهیم. اهمیتی ندارد چه نوعی از خدماتی را نیاز دارید، ما در بهینه سازی بخش IT شما، برای ارائه خدمات به نیازهای سازمانتان تخصص داریم. ارائه خدمات مدیریت شده ما به مشتریانمان کمک میکند تا از هدر رفتن صدها ساعت به خاطر مشکلات قابل پیشگیری از دسترس خارج شدن شبکه کمک میکند. بدون در نظر گرفتن سطح خدماتی که شما نیاز دارید میتوانید به داشتن یک تکنسین اختصاصی حساب باز کنید آن هم در تمامی طول روز. شما با یکی از تکنسین های ما صحبت میکنید که به تمام زیر رو بم شبکه و نیازمندی های شما در نگهداری از آن آگاه است. هزینه‌های ماهانه IT شما قابل پیشبینی است بدون اینکه به یک‌باره بخواهید با اعداد غیر قابل پیش‌بینی رو به رو شوید.

خدمات مدیریت شده کمک کارمند (پشتیبانی سطح ۱)

اگر شما یک تیم IT دارید، پشتیبانی کارشناس به کارشناس ما ممکن است همان سطحی باشد که شما به آن نیاز دارید. ما سیستم‌های شما را مانیتور میکنیم و تیم IT شما را از هرگونه خطایی قبل از اینکه آن خطا بخواهد بزرگ‌تر شود آگاه میسازیم.

خدمات مدیریت شده نگهداری از راه دور (پشتیبانی سطح ۲)

آیا شما یک تکنسین در شرکت خود دارید که میتواند چشم و دست مهندسین ریموت(از راه دور) ما باشد ؟ اگر دارید، نگه داری از راه دور همان چیزیست که شما به دنبال آن میگردید. این خدمت شامل مانتیور شدن سرورها و به روزرسانی شبکه به صورت مدون میباشد.

خدمات مدیریت شده جامع (پشتیبانی سطح ۳)

سرویس پشتیبانی کامل ما شامل پشتیبانی سطوح 2 و 3 می باشد. ما پشتیبانی در سطح کاربران را ارائه میکنیم.