سیستم مدیریت وظایف سازمانی

Task Management Sysytem

سیستم مدیریت وظایف سازمانی

در هر سازمانی فارغ از بزرگی آن داشتن یک سیستم مدیریت وظایف متمرکز و هوشمند راهکار بسیار هوشمندانه ای برای بالابردن ضریب عملکرد (Performance) کارکنان میگردد. با این سیستم یک وظیفه (Task) به یک گروه کاری و یا یک شخص مستقیم نسبت داده میشود (Task Assignment) ، هر وظیفه دارای یک سری مشخصات و صفات (Attributes) می‌باشد که در هر مرحله از کار میبایست توسط افراد به روز شوند از مهم‌ترین صفات هر وظیفه میتوان به مشخصه ی زمان نهایی انجام کار (Due Date) اشاره کرد که حداکثر مهلت زمان انجام کار را برای شخص انجام دهنده مشخص میکند. بسته به نوع فعالیت‌های هر سازمان این صفات قابل تعریف میباشند.

از جمله مزایای این سیستم :
  • ردیابی کردن مراحل کارها از طریق سیستم و گرافیکی
  • مشاهده گزارشات مدیریتی و کنترلی از روند تمامی کارها
  • مشخص شدن نقطه تاخیر در روند کارها
  • ارزیابی هر چه بهتر کارکنان از طریق خطوط زمانی وظایف
  • مشخص شدن زمان های کاری مفید به ازای هر بخش ، هر مدیریت ، هر معاونت ، هر کارمند
  • کمک به زمان بندی درست و صحیح کارها از طریق داده های واقعی ثبت شده بر روی سیستم