نیاتک، دپارتمان مجازی IT شما

۰۲۱ - ۲۶۷۱۲۱۹۴ - ۲۶۷۲۰۱۶۱

ارتباط با ما (مشاوره رایگان پشتیبانی شبکه و طراحی سایت اختصاصی)

نشانی : تهران، خیابان پاسداران، نگارستان چهارم، پلاک ۲۸، ورودی غربی، واحد ۱۵

آدرس ایمیل : info@niatech.ir

شماره تماس : ۰۲۱۲۶۷۱۲۱۹۴

شماره فکس : ۰۲۱۴۳۸۵۸۶۰۱