شبکه های VOIP

voip networks

شبکه های VOIP

با داشتن سیستم VOIP در شرکت خود از مزایای بی شمار این سیستم فوق العاده بهره مند شودی ، با این تکنولوژی هزینه مکالمات خود در داخل سازمان و یا دفتر مرکزی و شعبات خود را به صفر برسانید ، به علاوه شبکه های IP TELEPHONY امکانات فوق العاده ای را جهت راه اندازی یک مرکز تماس (Call Center) به شما ارائه میدهند.